Par mums


Jauniešu studija „BaMbuss” ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iegūt jaunu pieredzi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.Studijā tiks organizētas dažādas aktivitātes – apmācības, radošās darbnīcas, konkursi, specializētie (valodu, foto un video, spēļu u.c.) klubi – par jauniešiem aktuālām tēmām, tiks sniegtas konsultācijas par Eiropas Savienības programmu piedāvātajām iespējām un atbalsts to apgūšanai, veidoti dažādi jauniešu iniciēti pasākumi.

Studiju ir izveidojits Nodibināums “Baltijas Reģionālais fonds” projekta “Kopīga rītdiena” (Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/160) ietvaros, kurš tiek īstenots no 01.01.2014. līdz 31.12.2015. Projekta mērķis ir jauniešu centra – studijas izveide, kurā tiks īstenotas daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošanu, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīklā veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei. Projektā paredzēta daudzpusīgu jauniešu aktivitāšu (radošās darbnīcas, neformālās apmācības, diskusiju un specializētie klubi) organizēšana, brīvprātīgo piesaiste un apmācīšana, mentoru un vienaudžu atbalsta tīkla attīstīšana un karjeras konsultāciju nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vieta ir Jauniešu studija „BaMbuss” Brīvības gatvē 204, Rīgā, kā arī vienu reizi mēnesī tiek organizētas izbraukuma aktivitātes visā Latvijā, dodoties uz Latvijas skolām, jauniešu un krīzes centriem un citām nevalstiskā sektora un pašvaldību organizācijām. Tā mērķa grupa ir jaunieši no sociālā riska grupām, t.sk. jaunieši, kuri pametuši skolu, to neapmeklē vai apmeklē neregulāri, jaunieši, kuri cietuši no vardarbības un veikuši vardarbību, jaunieši no sociālajiem centriem u.c.

Projekta īstenotājs ir Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, piesaistītie partneri – Biedrība „Jauno Līderu koalīcija” un RPBJC „Ziemeļi” no Latvijas, kā arī NVO ”Fialta” no Baltkrievijas.

garā. logo josla.JAUNA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn